Sis-deu Edició

Realització de Vídeo / disseny Web

Sis-deu Edició és una empresa unipersonal i ens dediquem a la realització i gestió de continguts multimèdia de proximitat (comarca del Bages) i basats en vídeo i/o espais web.

L’àmbit del nostre servei és centre en el comerç i la petita o mitjana empresa, generant productes d’utilitat per la seva divulgació privada o interna (vídeo / presentacions) i també de presència a la xarxa (continguts / web).

La nostra activitat la realitzem en un entorn de proximitat, responsabilitat i confiança.

Activitats:
 • Gravació d’actes, concerts i esdeveniments (multicàmera)
 • Vídeo corporatiu i processos industrials
 • Clips per promoció i publicitat
 • Edició i transcodificació de vídeo
 • Digitalització de vídeo analògic
 • Col·laboració en projectes audiovisuals d’altres empreses
 • Disseny i desenvolupament de web’s en format WordPress
 • Gestió de continguts en xarxes socials o web’s
Els nostres clients són:
 • Escoles de música i associacions musicals
 • Indústria de la comarca
 • Botigues i comerços
 • Ajuntaments i entitats públiques
 • Agrupacions artístiques
 • Empreses del sector audiovisual
 • Entitats locals de la comarca